Podnikání s GH


Certifikovaný školitel

Gatehelpers (dále jen GH) zabezpečuje vzdělávání a následný servis uživatelů, osob, subjektů (dále jen zájemců) pomocí certifikovaných školitelů. Tito certifikovaní školitelé jsou samostatně podnikajícími subjekty, které obdrží naše know-how, pravidelnou technologickou a informační podporu a dlouhodobé zázemí perspektivní společnosti.

Certifikovaní školitelé (dále jen CS)

CERTIFIKOVANÝ ŠKOLITEL = PŘÍLEŽITOST PRO PROFESIONÁLNÍ MANAŽERY

Certifikované školitele zveřejňujeme ve veškerých reklamních médiích, které využíváme. Zájemci o vzdělávání je naleznou jak na oficiálních webových stránkách GH, tak na veřejných, běžně dostupných stránkách, kde se objednávají na různá vzdělávání, semináře, které CS samostatně pořádají. Obsah těchto školení je odsouhlasen jak CS, tak GH.

Cena za poskytované služby

Certifikovaní školitelé si cenu za jednotlivé vzdělávání, semináře stanovují samostatně, bez závislosti na GH. V případě opakujících se plateb, které za některé služby od uživatelů GH vyžaduje a které v minulosti CS vzdělával, obdrží CS od GH pravidelně platbu za správu klienta (dle smluvených podmínek).

Cena za licenci (aplikaci) certifikovaného školitele

CS hradí za aplikaci, která umožňuje tyto služby provozovat aktivační platbu ve výši 10.000 EUR + DPH. Dva roky tuto aplikaci využívá CS bez jakýchkoliv poplatků. Po dvou letech od aktivace této služby si GH účtuje domluvené licenční poplatky přímo úměrné počtu vzdělávaných nebo servisovaných zájemců, uživatelů.

V případě zájmu o osobní rozhovor Vás rádi uvítáme v sídle naší firmy. Kontaktujte nás na info@gatehelpers.com