GATEHELPERS
07.09.2015  |  13:02:44 GATEHELPERS
   

Zámecký statek Újezd nade Mží

Zámek se nachází v obci Újezd nade Mží, která je součástí Plzeňské kotliny.
Okolí zámeckého statku je vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku či koupání. Přímo v areálu zámeckého statku Újezd nade Mží se vytváří malá zoologická zahrada tzv. Zoostezka domácích zvířat - Zvířata, která změnila svět.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

303.JPG.JPG
GATEHELPERS
07.08.2015  |  15:25:17 GATEHELPERS
   

Zemský hřebčinec Tlumačov

V roce 1667 se uvádí pánský dvůr v Tlumačově pro černý dobytek s ovčínem. Objekt sloužil
svému účelu až do roku 1720, kdy byl vybudován dvůr nový a ten následně přestavěn na hřebčinec.
Dvůr v TIumačově byl upraven pro ustájení celkem 115 hřebců. Byla zde zbudována administrativní
budova, byty pro zaměstnance, kovárna a sedlárna. Dvůr na Buňově byl upraven na hříbárnu
s volnými stájemi pro odchov hřebečků vykoupených ze zemského chovu.

Oznámení - Tlumačov
Kategorie: Památky & Zajímavosti

302.jpg.jpg
GATEHELPERS
07.08.2015  |  15:12:29 GATEHELPERS
   

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jednolodní stavba s hranolovou věží a okny, zdobenými vitrážemi, patří kostelu Nanebevzetí Panny Marie a ten byl na počátku 18.století vystavěn v barokním slohu. Fasádu kostela zdobí od roku 1936 prosté sluneční hodiny se šikmým ukazatelem. Před vchodem do chrámu je umístěn barokní kříž a tři hroby bývalých kněží s poněkud morbidně působícími starými náhrobky.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

301.jpg.jpg
GATEHELPERS
07.08.2015  |  14:57:02 GATEHELPERS
   

Zámek Slavičín

Zámek, původně tvrz, v 17. století přestavěná na zámek. Barokně upraven v polovině 18. století. Po roce 1845 klasicistními úpravy. Další úpravy ve 20. století, dnes restaurace a několik menších provozoven.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

300.jpg.jpg
GATEHELPERS
07.08.2015  |  14:24:19 GATEHELPERS
   

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Pohořelice)

Jakub Arnošt v Pohořelicích nechal vybudovat kostel s. Jana Nepomuckého (r. 1733 a 1734 získal povolení ke stavbě,r. 1739 byl kostel hotov a r. 1740 vysvěcen),ale zatím nejsou doklady o tom,že by kromě této působivé barokní dominanty tehdy v Pohořelicích snad vznikla i jiná (obytná) stavba.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

299.jpg.jpg
GATEHELPERS
07.08.2015  |  14:09:45 GATEHELPERS
   

Zámek Pohořelice

Po připojení k malenovickému panství r. 1698 ztratily Pohořelice svůj dosavadní význam a jen zdejší offrediovský zámeček připomínal,že tu dříve sídlivala vrchnost. Situace se však změnila r. 1724. Tehdy bylo malenovické panství rozděleno mezi dva bratry a pohořelický statek ve svém původním rozsahu (Pohořelice,Oldřichovice,Komárov) se stal majetkem hr. Jakuba Arnošta Lichtenštejn-Kastelkorna. Tento vysoký prelát rychle postupoval v církevní hierarchii a ač byl poután ke svým biskupským sídlům v Sekově (172, Olomouci (173 a Salcburku (1745) přece jen potřeboval sídlo k občasným pobytům i v Pohořelicích,když se r. 1724 staly opět samostatným statkem ( z rodových statků držel Jakub Arnošt ještě také zámek a statek Bílou Vodu ve Slezsku). Bohužel nám zatím chybějí zprávy o objektu,který tehdy v Pohořelicích sloužil majiteli k bydlení.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

298.jpg.jpg
GATEHELPERS
07.08.2015  |  13:53:29 GATEHELPERS
   

Starý Světlov

Starý Světlov - hrad se nachází 10 km JZ od Vizovic a situován asi kilometr SZ od vsi Podhradí u Luhačovic v blízkosti vrchu Bába (635 m n. m.) ve Vizovické vrchovině, v okrese Zlín.
Původní hrad Světlov, zvaný Starý Světlov stával u vsi Podhradí v blízkosti Luhačovic. Jeho existence se datuje již před rokem 1360, kdy jej měl v držení Aleš ze Šternberka. V r. 1393 přijala Eliška ze Šternberka za spolumajitele svého manžela Voka z Kravař. V r. 1412 náležely ke panství Světlovu vesnice Bojkovice, Hostěnín, Komňa, Krhov, Luhačovice, Pitín, Pozlovice, Provodov, Žilín a dnes již zaniklé Lidkovice a Ústí. Eliška postoupila v r. 1418 panství Jaroslavu ze Šternberka, který však zahynul r. 1420 v bitvě pod Vyšehradem.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

297.JPG.JPG
GATEHELPERS
07.08.2015  |  13:46:17 GATEHELPERS
   

Kostel svatého Diviše

Báň kostela svatého Diviše (Dionysia Areopagity) v barokním slohu je dominantou obce Horní Lhota. Stojí pravděpodobně na místě staršího dřevěného kostelíka. Jedna z písemných zpráv zmiňující kostelík v obci pochází z roku 1449. Jádro kostela pochází z r. 1700, věž byla přistavěna v r. 1746. Interiér kostela zdobí oltářní obraz malíře Joži Uprky.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

296.jpg.jpg
GATEHELPERS
07.08.2015  |  13:34:43 GATEHELPERS
   

Engelsberk

Engelsberk, zvaný též jako Sehrad či Sehradice nebo Tetov, je zřícenina hradu, která leží 3 km severozápadně od vsi Sehradice v okrese Zlín.
Zbytky rozsáhlého hradu zabírají poměrně výhodnou polohu na protáhlém hřbetě ostrožny téměř ze všech stran chráněné příkrými srázy, ostrožna je přístupná pouze ze západní strany. Nejvýchodnější konec ostrožny zaujímá vlastní obdélníkové hradní jádro o rozměrech 35 x 20 m. Dodnes jsou rozpoznatelné zbytky obvodové hradby z tzv. řádkového zdiva, tj. stavěného v pravidelných vrstvách z lomového kamene a spojeného ne příliš kvalitní maltou. Ze severní a východní strany k hradnímu jádru přiléhala ve vzdálenosti necelých deseti metrů parkánová hradba Přístup k hradnímu jádru chránilo shodně orientované a i rozměrově téměř shodné, dokonce o málo širší předhradí. Na rozdíl od hradního jádra však archeologický průzkum neprokázal zděnou architekturu ve vnitřním prostoru předhradí. Hradní jádro i předhradí jsou obehnány mohutným sypaným valem, na západní straně dosud 3 metry vysokým. Vyvýšeniny na severní straně napovídají, že opevnění valu bylo posíleno obrannými věžemi. Pozoruhodným a na východní Moravě ojedinělým obranným prvkem je soustava pěti ve vzdálenosti cca 10 metrů za sebou navršených valů, oddělených hlubokými příkopy.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

295.jpg.jpg
GATEHELPERS
07.08.2015  |  13:26:13 GATEHELPERS
   

Kostel svatého Bartoloměje

První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1437 (je uvedeno farní beneficium a patronátní právo - to znamená, že zde stál kostel a fara). Osudy kostela byly značně proměnlivé. Původně katolický kostel přešel v roce 1570 do rukou českých bratří, v roce 1619 je uváděn jako luteránský. Po třicetileté válce znovu přešel do správy katolické církve.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

294.JPG.JPG
GATEHELPERS
31.07.2015  |  15:36:21 GATEHELPERS
   

Kostel svatého Cyrila a Metoděje

Kostel svatého Cyrila a Metoděje byl vystavěn v letech 1871–1890 v novogotickém slohu. Budovatelem chrámu je vizovický děkan Jan Bartoš (1829 - 1899). Finanční prostředky získal z milodarů věřících a darů různých institucí, které obesílal s žádostí o příspěvek. Stavbu projektoval architekt Michal Urbánek (1849-1923). Základní kámen kostela byl položen 22. října 1871; kostel byl vysvěcen 22. října 1890 brněnským biskupem Františkem Saleským Bauerem.

Oznámení - Zlín
Kategorie: Památky & Zajímavosti

293.jpg.jpg
GATEHELPERS
31.07.2015  |  15:05:16 GATEHELPERS
   

Hradiště Klaštov

Nejvýše položené relikty pravěkého a raně středověkého hradiska na Moravě se nacházejí v nadmořské výšce 753 m (vrcholové skalisko „Čertův kámen") na katastru obce Vysoké Pole (severní okraj hradiska vytváří katastrální hranici s obcí Bratřejov.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

292.jpg.jpg
GATEHELPERS
31.07.2015  |  14:57:55 GATEHELPERS
   

Lešná

V roce 1724 koupil panství Lukov hrabě Jan Fridrich ze Seilern-Aspangu, který nechal přemístit vrchnostenské kanceláře z chátrajícího hradu Lukov do vesnice. Od roku 1793 pak byl hrad neobydlen a už v roce 1804 je uváděn jako zřícenina. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového sídla, které by jej nahradilo. Se stavbou započal Kristian August Seilern, ovšem dostavbu tehdy barokního zámku provedl v letech 1809-1810 Josef Jan Seilern. Ten ještě nechal k zámku přistavět další křídlo s věží. V roce 1887 však byl tento zámek údajně zbořen a František Seilern na jeho místě nechal v letech 1887-1894 vystavět nový zámek. Ten je však svojí dispozicí shodný s tím starým a proto se nedá vyloučit, že starý zámek pouze prošel radikální přestavbou. Autory zámku jsou vídeňský architekti Johann Zámek Lešná se nachází ve Štípě, místní části Zlína, v areálu místní zoologické zahrady. V současné době je v majetku Zlína.
Mick, po jehož smrti v roce 1890 práci převzal Viktor Siedek. V majetku Seilernů zámek zůstal do roku 1945, následně se majitelé odstěhovali do rakouského Litschau a majetek jim byl zkonfiskován. V letech 1991-1993 prošel nákladnou rekonstrukcí. V současné době je vlastní zámek v majetku města Zlína, zámecké sbírky ale patří státu.

Oznámení - Zlín
Kategorie: Památky & Zajímavosti

291.JPG.JPG
GATEHELPERS
31.07.2015  |  14:33:48 GATEHELPERS
   

Zámek Klečůvka

O zámku se hovoří již kolem roku 1690. V roce 1728 je sídlo upraveno na barokní zámeček a je vystavěna kaple. Současná podoba zámku patrně pochází z doby po roce 1758, kdy jej kupuje rytíř Karel Josef Stiebig a opět jej stavebně upravuje. Roku 1798 objekt získává rytíř František Hajniš z Haydenburku, který nechává upravit okolní rozlehlý park.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

289.jpg.jpg
GATEHELPERS
31.07.2015  |  14:24:12 GATEHELPERS
   

Hrad Malenovice

Malenovice jsou hrad ve zlínské místní části Malenovice. Leží na západním výběžku Tlusté hory. V hradu se mimo jiné nacházejí archeologické a národopisné expozice Muzea jihovýchodní Moravy a je zpřístupněna hradní věž. V muzeu jihovýchodní Moravy je jediná kostra slona v České republice.


Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

288.jpg.jpg
GATEHELPERS
31.07.2015  |  14:06:20 GATEHELPERS
   

Kostel svatého Filipa a Jakuba (Zlín)

Kostel svatého Filipa a Jakuba se nachází v centru města Zlína. Původní kostel z konce 14. století byl několikrát přestavován. K zásadní přestavbě došlo na počátku 19. století, kdy byla změněna orientace kostela z východní na jižní, a to z důvodu jeho nedostačující kapacity a nemožnosti rozšířit původní kostel východním směrem. Věž kostela při tom zůstala na původním místě. Kostel byl v letech 1819 a 1849 zasažen ničivými požáry, při obou vyhořela celá střecha a poškozena byla také věž. Její nynější podoba pochází z období po druhém požáru ve 2. polovině 19. století.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

286.JPG.JPG
GATEHELPERS
31.07.2015  |  13:55:07 GATEHELPERS
   

Zámek Zlín

Zámek Zlín je čtyřkřídlý zámek s vnitřním nádvořím uprostřed sadu Svobody v centru Zlína. Zámek byl původně gotická tvrz, která byla přestavěna ve druhé polovině 16. století do renesanční podoby. Ve 2. polovině 18. století proběhla přestavba do barokní podoby. Naposledy byl necitlivě změněn vzhled počátkem 20. století. 25. června 1929 koupilo zámek město Zlín[1]. Na konci 50. let 20. století do něj bylo umístěno muzeum a výstavní prostory.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

285.jpg.jpg
GATEHELPERS
30.07.2015  |  15:21:01 GATEHELPERS
   

Zámek Vizovice

Zámek Vizovice se nachází uprostřed města Vizovic, asi 15 km od města Zlín. V roce 2001 byl zámek zařazen mezi národní kulturní památky. Zámek je ve vlastnictví státu a jeho správu vykonává Národní památkový ústav. Je veřejnosti přístupný.
Zámek ve Vizovicích nechal postavit v letech 1750 až 1776 na místě bývalého cisterciáckého kláštera Smilheimu Heřman Hannibal z Blümegenu. Architekt František Antonín Grimm navrhl dvoupatrovou budovu se třemi křídly ve tvaru písmene U v tehdy moderním francouzském barokním stylu. V druhé polovině 18. století byla dokončena zámecká zahrada – anglický a francouzský park se sochařskou výzdobou. Ze stejné doby pochází i vybavení zámku a rozsáhlá sbírka obrazů.

Oznámení - Vizovice
Kategorie: Památky & Zajímavosti

284.jpg.jpg
GATEHELPERS
30.07.2015  |  15:12:23 GATEHELPERS
   

Zámek Napajedla

Zámek Napajedla s rozlehlým zámeckým parkem je jednou z architektonických dominant moravského města Napajedla. Byl postaven v letech 1764 – 1769 dle návrhu a pod vedením brněnského architekta Františka Antonína Grimma.
Pozdně barokní šlechtické sídlo postavil židlochovický zednický mistr Antonín Slováček, zvaný Mates, v letech 1764 až 1769 dle návrhu a pod vedením brněnského architekta Františka Antonína Grimma pro majitelku napajedelského velkostatku Annu Marii z Rottalu. Výstavba zámku pokračovala i za dalších majitelů panství, členů rodů Kobenzlů, Stockau a Baltazzi. Do historie Napajedel se výrazně zapsal Aristides Baltazzi (1853-1914) založením hřebčína s chovem anglických plnokrevníků v roce 1886, který je dnes nejvýznamnějším svého druhu v České republice.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

283.jpg.jpg
GATEHELPERS
30.07.2015  |  15:03:19 GATEHELPERS
   

Hrad Brumov

Hrad Brumov, který leží na výběžku kopců nad městem Brumov-Bylnice, v okrese Zlín, v kraji Zlínském, byl založen již v první polovině 13. století a byl významnou zemskou pevností, která střežila cestu Vlárským průsmykem do Uher.

Oznámení
Kategorie: Památky & Zajímavosti

282.jpg.jpg

Pro plnohodnotné používání se prosím zaregistrujte.